Alle blogberichten

Samenwerking met Aertssen in de kijker: Meer dan softwareontwikkeling alleen

Samenwerking met Aertssen in de kijker: Meer dan softwareontwikkeling alleen

Bij Exsertus streven we naar het leveren van totaaloplossingen op maat van onze klanten, waarbij we meer dan applicatieontwikkeling alleen aanbieden. Onze samenwerking met Aertssen is het ideale voorbeeld van hoe we verder gaan dan coderen. Naast projectmatige ondersteuning, denken we met onze klant mee op lange termijn om een optimale aanpak voor softwareontwikkeling te definiëren. Hiervoor kan de klant op zowel onze technische expertise als onze uitgebreide projectmanagementvaardigheden rekenen. Ontdek in de blog hieronder hoe onze proactieve houding, langetermijnperspectief en uniforme aanpak bijdragen aan het succes van ons werk bij Aertssen.

Uitgebreide samenwerking voor optimaal software succes

Onze samenwerking met Aertssen bestaat uit twee belangrijke pijlers. Enerzijds werken we op projectbasis, waarbij we nieuwe softwareprojecten opleveren en application modernization trajecten doorvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling en integratie van een applicatie voor het in kaart brengen van de kosten van werktuigen en personeel, een planningstool voor de arbeiders en een applicatie voor de tijdregistratie, payroll en facturatie.

Anderzijds gaan we ook aan de slag om de algemene software development aanpak binnen Aertssen te optimaliseren. Dit betekent ervoor zorgen dat softwareprojecten op een uniforme en gestructureerde manier kunnen worden aangevat door de verschillende development teams. Denk maar aan de opzet van een basis projectstructuur, het volgen van development patterns, DevOps, security, monitoring & alerting, versioning policies en veel meer.

Proactieve houding en langetermijnperspectief

Een van de hoekstenen van onze samenwerking met Aertssen is onze proactieve benadering. Bij de opstart van de eerste projecten, merkten we namelijk dat het team te maken kreeg met een grote diversiteit aan toolings en technologieën gecombineerd met een aanzienlijke hoeveelheid supportvragen. Om de maintenance kost hiervan te kunnen verlagen en de time-to-market te versnellen namen we het initiatief om verbeteringen voor te stellen. Hiervoor hebben we een eigen framework vormgegeven en opgezet, waarmee we processen automatiseerden en de algehele kwaliteit van applicaties verbeterden. Deze proactieve aanpak is een weerspiegeling van ons langetermijnperspectief, waarbij we streven naar duurzame oplossingen die rendabel zijn op de lange termijn voor Aertssen.

“Exsertus heeft een mooie meerwaarde aan het reeds ervaren team van Aertssen gebracht. Zij hebben onze aanpak en processen nog verder verfijnd met hun kennis en ervaring.”

Pascal Kieboom – CIO Aertssen Group

Uniforme aanpak voor efficiëntie, kwaliteit en onderhoudbaarheid

Onze uniforme aanpak speelt ook een cruciale rol in onze succesvolle samenwerking bij Aertssen. Dankzij de opzet van een framework kunnen softwareprojecten snel en eenvoudig op een gestroomlijnde manier worden opgestart. Binnen dit framework wordt op een geautomatiseerde manier een basis projectstructuur opgezet. Deze bestaat o.a. uit het klaarzetten van boiler plate code, het opzetten van CI/CD pipelines, het aanmaken van standaard unit testen, templates voor de aanmaak van API’s en Logic Apps, …. Dit in zijn geheel zorgt ervoor dat de verschillende ontwikkelingsteams bij Aertssen op een consistente manier kunnen werken, wat leidt tot efficiëntie, kwaliteit en betere onderhoudbaarheid van de applicaties.

Concrete resultaten en voordelen

Als gevolg van onze gezamenlijke inspanningen, behaalde Aertssen enkele opmerkelijke resultaten. Het aantal bugs en supporttickets is aanzienlijk verminderd, waardoor de operationele efficiëntie is toegenomen. Bovendien heeft het werken volgens een uniforme aanpak geleid tot hogere kwaliteit en onderhoudbaarheid van de applicaties. Dit heeft niet alleen de software-ervaring van Aertssen verbeterd, maar heeft ook bijgedragen aan degelijke kostenbesparingen op het gebied van ontwikkeling.

In conclusie, onze samenwerking met Aertssen is gebaseerd op een diepgaande benadering van softwareontwikkeling, waarbij we ruimer te werk gaan dan het coderen alleen. Onze proactieve consultants, langetermijnperspectief en uniforme aanpak vormen de bouwstenen van onze samenwerking met Aertssen en maken van Exsertus een betrouwbare partner in de wereld van softwareontwikkeling en application modernization.

Gerelateerde blog berichten.

De kracht van Cloud Cost Optimization: maximaliseer…

Gepubliceerd op 17/08/2023

In het snel veranderende digitale landschap waarin we vandaag werken, is het vaak een hele…

Stageproject in de kijker: ontwikkeling van een…

Gepubliceerd op 27/06/2023

De voorbije 8 weken hadden we het gezelschap van twee stagiairs: Bjorn & Michiel. Ze…

ReportAnywhere in de kijker: van idee naar…

Gepubliceerd op 13/10/2022

Hoe vertaal je een concreet business idee naar een kwalitatief SaaS platform in zo’n kort…

Thola in de kijker: Wat is een…

Gepubliceerd op 18/08/2022

Wat begon als een project voor een klant, groeide snel uit tot de ontwikkeling van…